Het is té kort door de bocht om, wanneer bij een werknemer een burn-out dreigt, enkel de werkgever hierop aan te kijken. Er kan immers van alles aan de hand zijn. Zo kan er sprake zijn van schulden of gezondheidsproblemen. Of de privé situatie is zodanig dat een werknemer alle ballen niet meer in de lucht kan houden en een burn-out krijgt. Dat stellen VNO-NCW en MKB-Nederland als reactie op een essay van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), dat onderzoek doet naar waar het groeiende aantal burn-outs en stressgerelateerde ziekten vandaan komt.

Volgens de organisaties moeten werknemers en werkgevers gezamenlijk kijken naar hoe ze uitval kunnen voorkomen.

Natuurlijk is het aan werkgevers om te zorgen dat arbeidsomstandigheden in orde zijn. Ze moeten aandacht hebben voor hun medewerkers en goed monitoren hoe het met ze gaat. Daarbij is het de verantwoordelijkheid van de werknemers om zelf tijdig aan de bel te trekken als het niet goed dreigt te gaan. Want dat is niet altijd goed zichtbaar voor collega’s of de leidinggevende. VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen er bovendien op dat een burn-out vaak niet alleen puur werk gerelateerd is, maar een gevolg van een opeenstapeling van problemen die zich deels afspelen in de privésfeer.

Huis van Werkvermogen

Daarom is het belangrijk dat niet enkel naar de werkgever wordt gekeken. Wel is het van belang om alert te blijven op het risico van burn-out. Want burn-outs en stressgerelateerde ziekten zijn een groeiend probleem, dat inmiddels een derde van alle ziektegevallen in Nederland betreft. Het is in het belang van werknemers en werkgever dat eventuele problemen samen worden aangepakt en opgelost. Zelf werk ik al jaren met het zogenaamde Huis van Werkvermogen. Het huis kent een aantal verdiepingen die allen van invloed zijn op het zogeheten ‘werkvermogen’ van de medewerker. Een preventieve aanpak is hier aan verbonden. Wanneer een medewerker het moeilijk heeft of er ontstaat een situatie die zou kunnen leiden tot uitval, dan wordt preventief gehandeld en gekeken welke specifieke verdieping aandacht behoeft. Bevinden stress verhogende factoren zich met name op het gebied van functioneren, dan vraagt dit een andere aanpak dan wanneer iemand te maken heeft met een zieke partner en een moeizame relatie met de leidinggevende.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is momenteel het belangrijkste HR-onderwerp in organisaties. Overal waar de werk-privébalans schommelt, moeten werkgever en werknemers daar zelf samen het gesprek over aan gaan en een plan van aanpak maken om te voorkomen dat de situatie leidt tot langdurig uitval.