Uit onderzoek van Willis Towers Watson onder 1000 Nederlandse werknemers, blijkt dat de helft van deze werknemers verwacht dat hun werkgevers ze actief aansporen tot een gezondere levensstijl. Bovendien vindt 35% van de respondenten dat zij door hun werkgevers financieel beloond zouden moeten worden voor het naleven van een gezonde levensstijl.

Organisaties bieden steeds vaker vitaliteitsprogramma’s aan om een gezonde levensstijl onder de medewerkers te stimuleren. Tegenwoordig wordt tevens steeds vaker gebruik gemaakt van ‘vitaliteits-beloningen’: dit zijn beloningen die werknemers kunnen besteden aan zaken als gezondheidsonderzoeken, fysiotherapie, lidmaatschappen van een sportschool of sportclub, of een verblijf in een wellness-centrum. Uit eigen ervaring weet ik dat het wel een uitdaging is om de werknemers zo betrokken te krijgen dat ze deelnemen aan dit soort vitaliteitsprogramma’s. Vaak is een deel van het personeelsbestand actief en enthousiast over deze initiatieven, terwijl een grote groep niet deelneemt.

Samen verantwoordelijk

Het is begrijpelijk dat bedrijven de neiging hebben om hun werknemers financiële incentives te bieden voor een gezonde levensstijl. Het moet alleen wel helder zijn dat dit sluimerende problemen niet oplost. Evengoed moeten werkgever en werknemer met elkaar in gesprek (blijven) en praten over werkvermogen en vitaliteit. Bedrijven moeten investeren in duurzame inzetbaarheid en vitaliteitsprogramma’s om aan hun werknemers duidelijk te maken dat ze dit echt belangrijk vinden. Bovendien zijn werknemers eerder geneigd om te praten over hoe het met ze gaat, wanneer de cultuur dusdanig is dat het onderwerp van gesprek mag zijn en er serieus meegedacht wordt in mogelijkheden om vitaler te worden en uitval te voorkomen.

Communiceren is essentieel

Een goede oplossing begint vaak met het stellen van kritische vragen over de bestaande programma’s en regelingen. Daarnaast kunnen werkgevers meer inspelen op de behoeftes van medewerkers door bijvoorbeeld het gebruik van fitnesstrackers, het focussen op meditatie-apps, of het toevoegen van een competitief element beschikbaar te stellen en/of te stimuleren. Een van de onderzoekers geeft aan dat nieuwe initiatieven en welzijnsprogramma’s in eerste instantie vaak veelbelovend van start gaan, maar dat de belangstelling afneemt op het moment dat men eraan gewend raakt. Uiteraard neemt daardoor ook het positieve effect op de gedragsverandering af. Het is daarom van belang om de aandacht en motivatie van de werknemer te blijven stimuleren. Communicatie is hierbij essentieel. Regelmatige, effectieve berichtgeving is een manier om de deelname te versterken en het risico van passiviteit of afhaken te beperken.

Bron; HR Praktijk, juli 2018