Door de komst van allerlei succesvolle ‘hippe’ bedrijven met innovatieve en creatieve concepten, voelen traditionele organisaties steeds meer de urgentie om te veranderen. De grote vraag daarbij is: ‘hoe verankeren ze innovatie en creativiteit in hun bedrijfsprocessen en DNA?”

Van medewerkers wordt steeds meer verlangd dat ze mee gaan in het creatieve denkproces en ‘out of the box’ denken om nieuwe initiatieven te bedenken en activiteiten te ontplooien. Er komen steeds meer trainingen om mensen te helpen deze creativiteit aan te boren en mensen worden uitgedaagd om te gaan job craften. Ook in de vijfde module van onze Online Training ‘Van Werkdruk naar Werkgeluk’ nemen we je hier overigens in mee, want iedereen kan het leren.

Innovatie en creativiteit

Veel mensen zeggen veel te snel dat ze niet creatief zijn. Daarmee doen ze zichzelf te kort, want iedereen is kind geweest en kinderen zijn per definitie creatief. En juist in deze tijd is het belangrijk om dit potentieel weer aan te boren; het voortbestaan van organisaties hangt ervan af. Innovatie en creativiteit worden gezien als de belangrijkste factoren van toekomstig succes van organisaties.

Design Thinking

Wat ook steeds belangrijker wordt (en wat je ook steeds vaker terug ziet op allerlei plekken) is design thinking. Dit is een nieuwe benadering om complexe hedendaagse problemen op te lossen met behulp van creativiteit. Het is vooral een andere manier van kijken en denken, waarbij de mens echt centraal staat. Het proces begint met he heel goed beschrijven van het probleem van de potentiele klant. Wat zijn de grootste zorgen of waar loopt hij of zij tegenaan. Vervolgens ga je na hoe je deze specifieke hulpvragen van de doelgroep zo goed mogelijk zou kunnen beantwoorden met een product of dienst, die daar ook afgestemd is.  Vanuit design thinking observeer je de eindgebruiker, loop je met hem mee of zet je jezelf in diens schoenen. Door het proces aan te vliegen vanuit de behoefte van de klant, in plaats van vanuit jouw aangeboden dienst of product, boor je een nieuwe creativiteit aan en verken je automatisch nieuwe wegen.

Werkgeluk

Maar…hoe past werkgeluk in het verhaal? Er zijn veel raakvlakken tussen werkgeluk en creativiteit. Uit onderzoek naar Job satisfaction (vrij vertaald ‘werkgeluk’) blijkt steeds dat mensen die meer werkgeluk ervaren creatiever en innovatiever zijn.  Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat mensen die gelukkig zijn in hun werk, creatiever en innovatiever zijn. Door bij bedrijven te sturen op werkgeluk en de creativiteit te stimuleren op allerlei gebied, zullen mensen innovatiever worden en minder werkdruk ervaren.

Creativiteit

We kunnen werkgeluk en creativiteit op verschillende manieren koppelen. Enerzijds door mensen bewust te maken van het feit dat werkgeluk de basis is voor creativiteit en innovatie. Anderzijds door de stappen van design thinking te gebruiken bij het creëren van meer werkgeluk